Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin kết hợp với trải nghiệm thực tế

Ngày 9 tháng 12 năm 2022, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin kết hợp với trải nghiệm thực tế tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang tới các đơn vị truyền thông.

 

 

Về tham dự hội thảo chia sẽ thông tin có đại diện sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Du lịch và Thương mại,…; các đại biểu đại diện cho các báo, đài; Hội Nhà báo; Hội Văn học Nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin, các giá trị cốt lõi của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và vùng lõi khu Dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang đến cộng đồng, công chúng. Truyền tải các thông điệp để cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Tỉnh Lâm Đồng.