Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức hội thảo chia sẽ thông tin

Ngày 12 tháng 11 năm 2021, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức chương trình hội thảo chia sẻ thông tin kết hợp với trải nghiệm thực tế về Vườn quốc gia, vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang. Tham gia hội thảo có đại diện  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư và Thương mại; các nhà văn nghệ sĩ đến từ Hội văn học Nghệ thuật và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 

 

Tại hội thảo lãnh đạo Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đã giới thiệu, chia sẻ các thông tin về giá trị đa dạng sinh học, các hoạt động du lịch sinh thái, giáo dục môi trường, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế … các hoạt động sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên tại Vườn quốc gia, kết hợp giữa bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương gắn với sử dụng tài nguyên nhiên nhiên bền vững.

 

 

Thông qua Hội thảo đã chia sẻ thông tin, các giá trị cốt lõi của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang đến cộng đồng. Truyền tải các thông điệp để cộng đồng tham gia bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.