Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2020 cho các hộ nhận khoán BVR

Ngày 30 tháng 9 năm 2020, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức tập huấn đợt 1 nghiệp vụ công tác quản lý bảo vệ rừng kết hợp với tuyên truyền phổ biến pháp luật trong công tác quản lý bảo vệ rừng thuộc chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng tại đơn vị.

 

Ông Tôn Thiện An – Phó giám đốc VQG phát biểu chị đạo tại buổi tập huấn

 

Theo kế hoạch trong năm 2020 sẽ có 4 đợt tập huấn, mỗi đợt kéo dài khoảng 3 ngày cho toàn thể các hộ dân nhận khoản ở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà. Người dân tham gia tập huấn sẽ được chuyên viên phòng Kỹ thuật và nghiên cứu khoa học, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia hướng dẫn các kỹ năng và các kiến thức như: sử dụng thiết bị định vị GPS thực hiện đi tuần tra rừng; sử dụng bản đồ đi tuần tra rừng; tổ chức đi tuần tra rừng theo nhóm (lập kế hoạch, báo cáo kết quả…)…

 

Chuyên viên Phòng Kỹ thuật & NCKH hướng dẫn tập huấn các kỹ năng đi tuần tra cho các hộ dân nhận khoán BVR

 

Thông qua các lớp tập huấn nhằm giúp nâng cao cho các hộ nhận khoán các kỹ năng đi tuần tra rừng và kỹ năng ghi sổ nhật ký tuần tra, đại diện các hộ nhận khoán có thể sử dụng được thiết bị định vị GPS trong việc đi tuần tra rừng, nắm bắt được các nội dung ghi sổ nhật ký tuần tra; nâng cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ rừng đến các hộ dân nhận khoán. Tuyên truyền đến các hộ nhận khoán những lợi ích có được từ việc bảo vệ rừng tốt hay những tác hại xấu từ việc bảo vệ rừng không tốt như thế nào.

 

Ông Tôn Thiện An – Phó giám đốc VQG Bidoup – Núi Bà trao tặng giấy khen cho các hộ nhận khoán có thành tích xuất sắc trong công tác QLBVR