KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2012

1. Chương trình bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học

1.1 Công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng: Đã ký hợp đồng giao khoán quản lý bảo vệ rừng với tổng diện tích là 22.331,36 ha bao gồm:

– Kế hoạch tỉnh:     5.207,18 ha

– Chi trả dịch vụ môi trường rừng:       17.124,18 ha.

– Dự án 661 và dự án Flitch chưa phân bổ kế hoạch năm 2012.

1.2 Công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng: Vườn phối hợp với các xã và các đơn vị chủ rừng giáp ranh, huy động các tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra và đã phát hiện và xử lý 08 vụ trong đó:

– Giải tỏa đất lấn chiếm: 01 vụ; diện tích 1,7ha

– Khai thác, vận chuyển gỗ: 04 vụ thu giữ 2 cưa máy

– Khai thác lâm sản phụ: 01 vụ

2. Chương trình phòng cháy, chữa cháy rừng

Thực hiện phương án PCCCR mùa khô năm 2011 – 2012: Giảm vật liệu cháy rừng giai đoạn II diện tích 69,12ha; Làm giảm vật liệu cháy rừng cảnh quan 39,27ha; Khoán PCCCR trong 5 tháng mùa khô 203,44 ha; Mua sắm trang thiết bị PCCC rừng.

Thành lập Ban chỉ huy PCCCR, phân công cán bộ và các tổ nhận khoán trực cháy 24/24 giờ tại văn phòng Vườn Quốc gia và văn phòng Hạt cũng như các trạm Kiểm lâm và một số khu vực trọng điểm. Chủ động thực hiện phương châm 4 tại chỗ

3. Chương trình phục hồi sinh thái

Triển khai thiết kế trồng rừng, chăm sóc rừng trồng kế hoạch năm 2012

– Trồng rừng sau giải tỏa:          20ha

– Chăm sóc rừng trồng năm 2 : 30 ha

– Chăm sóc rừng trồng năm 3 : 25,7 ha

– Chăm sóc rừng trồng năm 4 : 20 ha

– Nuôi dưỡng rừng trồng giai đoạn II: 80 ha

4. Chương trình nghiên cứu khoa học

– Xây dựng chuyên đề về lượng giá rừng do Viện Nghiên cứu chính sách môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường;

– Làm việc với Tổ chức Minh Bạch quốc tế (TI)

– Làm việc cùng Đài thiên văn địa cầu, Trung tâm Nghiên cứu khoa học của Trường Trung học Mahattan về chương trình hợp tác nghiên cứu biến đổi khí hậu thông qua vòng năm cây rừng vàTrung tâm Đa dạng sinh học và phát triển(CBD) về thiết lập ô định vị để điều tra, giám sát đa dạng sinh học.

5. Chương trình tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường và thiên nhiên

Chuẩn bị nội dung tham gia thực hiện mô hình diễn giải tại Trung tâm du khách. Biên tập bài giảng giáo dục môi trường cho các khối lớp liên quan và xây dựng chương trình.

Tổ chức cuộc thi vẽ tranh trường học nguồn vốn do GOGREEN tài trợ.

6. Chương trình phát triển du lịch sinh thái

– Khai trương Trung tâm đón tiếp du khách và diễn giải môi trường;

– Tiếp thị, quảng bá hình ảnh về du lịch sinh thái tại Vườn Quốc gia

7. Chương trình hợp tác quốc tế

Phối hợp cùng tổ chức WWF triển khai dự án “Ưu tiên bảo tồn loài vượn đen má vàng ở vùng cảnh quan Nam Trường Sơn thông qua nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm lâm”.

Thực hiện dự án JICA “Tăng cường năng lực quản lý dựa vào cộng đồng cho Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà”.

Đề xuất pha 3 dự án VCF “Bảo tồn Đa dạng sinh học có sự tham gia trong đó đặc biệt chú trọng đến các loài chỉ thị tại VQG Bidoup – Núi Bà”.

Đón tiếp và làm việc với các đoàn khoa học trong và ngoài nước đến nghiên cứu tại VQG Bidoup – Núi Bà.

8. Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật.

Tiếp tục triển khai xây dựng các hạng mục đầu tư:

– Thi công phần nền đường (thảm nhựa) của tuyến đường cấp 5 nối từ ĐT 723 vào khu hành chính, dịch vụ VQG với tổng chiều dài 6,6 km, có tổng vốn đầu tư gần 60 tỷ.

– Thi công xây dựng công trình Gói thầu số 02: Xây dựng hệ thống cấp nước và thiết bị đi kèm trong phân khu hành chính dịch vụ VQG.

– Lập dự án xây dựng 10 nhà tập thể và nhà ăn tập thể trong phân khu hành chính dịch vụ VQG đang trình sở Kế hoạch & Đầu tư.

– Triển khai một số hạng mục trong khuôn viên Trụ sở làm việc: Như làm nhà để xe, hệ thống chiếu sáng 220V khu hành chính, sân vườn nội bộ khuôn viên Trụ sở,…

– Sửa chữa trạm kiểm lâm Hòn Giao.

9. Công tác khác

– Tiến hành hội nghị cán bộ công chức năm 2011

– Lập kế hoạch thi đua khen thưởng CBCC-VC trong đơn vị năm 2012.