KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10/2011

1. Chương trình bảo vệ tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học:

+ Công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng:

Khoán quản lý bảo vệ rừng 38.780,40 ha bao gồm :

– Kế hoạch tỉnh: 19.318,18 ha

– Chi trả dịch vụ môi trường rừng: 17.124,06ha

– Dự án Flitch: 2.338,16 ha.

+ Công tác tuần tra quản lý bảo vệ rừng:

Hạt kiểm lâm Vườn cùng với các tổ giao khoán quản lý bảo vệ rừng đã tổ chức tuần tra, truy quyét, phát hiện và tiến hành xử lý:

– Lấn chiếm đất rừng: 4 vụ, diện tích 0,46 ha

– Vận chuyển gỗ trái phép: 3 vụ,  khối lượng 1,017m3.

Tổng số tiền xử phạt hành chính 5.200.000 đồng.

2. Chương trình phục hồi sinh thái:

Triển khai công tác lâm sinh theo kế hoạch được giao:

Trồng rừng sau giải tỏa: 30 ha

Chăm sóc rừng trồng năm 2 : 25,7 ha

Chăm sóc rừng trồng năm 3 : 20 ha

Chăm sóc rừng trồng năm 4 : 15 ha

Nuôi dưỡng rừng trồng giai đoạn II: 80 ha

3. Chương trình tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường và thiên nhiên:

Thực hiện dự án: Truyền thông giáo dục quản lý bảo vệ rừng năm 2011, vốn đầu tư 100 triệu đồng với các nội dung chính: Tuyên truyền giáo dục quản lý bảo vệ rừng cho các tổ giao khoán QLBVR, tuyên truyền cho cộng đồng dân cư sống gần rừng, tuyền truyền học sinh trong các trường học huyện Lạc Dương thông qua các tờ rơi,…vv

4. Chương trình phát triển du lịch sinh thái:

– Xây dựng các tuor du lịch sinh thái, giới thiệu tuyến, điểm du lịch sinh thái tại Vườn.

– Tham gia các lớp hướng dẫn viên du lịch và đào tạo tiếng anh do dự án JICA tổ chức.

– Chuẩn bị kế hoạch tham gia lễ hội Festival Hoa Đà Lạt 2012.

5. Chương trình hợp tác Quốc tế:

– Phối hợp cùng tổ chức WWF triển khai dự án “Ưu tiên bảo tồn loài vượn đen má vàng ở vùng cảnh quan Nam Trường Sơn thông qua nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm lâm.”

– Thực hiện dự án JICA “Tăng cường năng lực quản lý dựa vào cộng đồng cho Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà”.

– Kết hợp làm việc với các đoàn khoa học trong và ngoài nước đến nghiên cứu tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

– Đề xuất các dự án tài trợ từ tổ chức Fondationd Entreprisehermes về điều tra khảo sát và thu thập các loài có hoa đẹp để trồng vào Vườn Thực vật và Vườn Quốc gia.

6. Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật:

– Nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng văn phòng làm việc VQG, tổng vốn đầu tư 5,0 tỷ đồng

– Tiếp tục hoàn thiện 05 nhà công vụ diện tích 800 m2 ; vốn đầu tư 3,049 tỷ đồng

– Thi công phần nền đường của tuyến đường cấp 5 nối từ ĐT 723 vào khu hành chính, dịch vụ VQG với tổng chiều dài 6,6 km

– Khởi công xây dựng công trình Gói thầu số 02: Xây dựng hệ thống cấp nước và thiết bị đi kèm; Thi công gói thầu số 03: Xây dựng hệ thống điện và thiết bị đi kèm

– Xin chủ trương để chuẩn bị đầu tư cho các dự án tiếp theo trong khu trung tâm hành chính, dịch vụ Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

Theo: phòng KH&HTQT