Thông báo của đồng chí Đoàn Văn Việt – Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tại buổi kiểm tra tình hình tổ chức ra quân hoạt động sản xuất kinh doanh năm Bính Thân

{edocs}TB40-UBND.pdf,670,670,link{/edocs}