Thông báo tuyển dụng viên chức

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức

–––––––––

Căn cứ Kế hoạch số 186/KH-VQG ngày 20/8/2018 của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển năm 2018, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà thông báo về việc xét tuyển viên chức của đơn vị như sau:

 

  1. Điều kiện chung:

 

Việc tuyển dụng viên chức nhằm ổn định cơ cấu tổ chức và hoàn thành các nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng giao.

Việc tuyển dụng viên chức đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trực thuộc, đáp ứng đúng đề án vị trí việc làm.

Đảm bảo tính khách quan, đúng quy định của Pháp luật.

 

  1. Đối tượng tham gia xét tuyển:

 

Mọi công dân Việt Nam tuổi đời từ 18 đến 45, có đủ điều kiện về chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, sức khỏe, không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự . . . theo quy định của Luật Viên chức.

 

  1. Hình thức, lệ phí tuyển dụng:

 

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển thông qua kết quả học tập và kiểm tra sát hạch.

Lệ phí:

+ Lệ phí tuyển dụng: 500.000 đ/thí sinh;

+ Hồ sơ, tài liệu: 50.000 đ/hồ sơ.

 

  1. Chế độ ưu tiên:

 

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

– Thương binh;

– Người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh;

– Con đẻ của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc ít người;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

 

  1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

 

Tuyển dụng 10 viên chức bố trí vào các chức danh nghề nghiệp sau:

– 01 Cử nhân Tài chính kế toán; mã ngạch: 06.031;

– 04 Kỹ sư lâm nghiệp; mã ngạch 01.003;

– 01 Cử nhân Du lịch; mã ngạch 01.003;

– 01 Kỹ sư Nông nghiệp; mã ngạch 01.003;

– 01 Cử nhân Môi trường; mã ngạch 01.003;

– 01 Cao đẳng ngoại ngữ trở lên; mã ngạch 01a.003;

– 01 Cao đẳng Nông nghiệp trở lên; mã ngạch 01a.003.

 

  1. Hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu gồm:

 

– Đơn xin dự tuyển;

– Sơ yếu lý lịch;

– Giấy khám sức khỏe;

– Bằng tốt nghiệp, bảng điểm;

– Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

– Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– 02 phong bì dán tem ghi địa chỉ liên hệ của thí sinh.

(Hồ sơ phát hành tại phòng Tổ chức – Hành chính).

*Ghi chú: cá nhân phải cam kết và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về văn bằng, các giấy tờ nộp trong hồ sơ dự tuyển. Nếu thí sinh đăng ký dự tuyển không có đủ các văn bằng trên thì sẽ không được xét tuyển.

 

  1. Thời gian, địa điểm phát hành, thu nhận hồ sơ:

 

Thời gian:  Thời gian phát hành hồ và nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/9/2018;

Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, tiểu khu 97, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng (nộp trực tiếp cho ông Hà Văn Tiến).

Mọi chi tiết về ngạch đăng ký dự thi, yêu cầu trình độ chuyên môn, chuyên ngành . . . Hội đồng niêm yết công khai và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website: bidoupnuiba.gov.vn.