Tuyển dụng

Dự án Nâng cao năng lực quản lý và quy hoạch bảo tồn tài nguyên cho cán bộ Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà CẦN TUYỂN 01 tư vấn cá nhân Xây dựng kế hoạch quản lý điều hành (OMP) cho Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà Yêu cầu: có trình độ thạc sĩ trở lên, chuyên ngành bảo tồn, thông thạo tiếng Anh, đã tham gia các dự án nước ngoài. Nhiệm vụ: – Thu thập các thông tin cơ bản về giá trị đa dạng sinh học của VQG và điều kiện kinh tế xã hội; – Các mối đe dọa đối với những giá trị đa dạng sinh học; – Các mục tiêu quản lý đối với những phân khu trong VQG; – Các hoạt động quản lý đề xuất cho các phân khu trong VQG; – Kế hoạch thực hiện trong vòng 5 năm; – Chiến lược đánh giá và giám sát; và – Nguồn vốn Những ứng viên quan tâm xin gửi hồ sơ lý lịch khoa học và kế hoạch thực hiện trên cơ sở điều khoản tham chiếu về địa chỉ sau: Ông: Tôn thất Minh – điều phối viên dự án: “Nâng cao năng lực quản lý và quy hoạch bảo tồn tài nguyên cho cán bộ Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà” Địa chỉ: Vườn quốc gia Bidoup- Núi Bà, 5E Trần Hưng Đạo, Đà Lạt. Điện thoại: 0909 267 303 Fax: 0633 813 654 Email: tontminh@yahoo.com Website : http:/nuiba.gov.vn/ Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: 16 giờ, ngày 30 tháng 9 năm 2009 Chỉ liên hệ với các ứng cử viên qua được vòng loại hồ sơ