Thực hiện khóa tập huấn về kỹ năng truyền thông (31/05/2010-05/06/2010)

Cộng tác với trường Đại học Nông lâm T.P Hồ Chí Minh, dự án đã tiến thành một khóa tập huấn về Kỹ năng truyền thông và làm việc với cộng đồng.

Tầm quan trọng của các kỹ năng truyền thông đã được nhận biết trong việc đánh giá các nhu cầu đào tạo. Khóa tập huấn bao gồm cả lý thuyết và thực hành, và học viên đã cố gắng thể hiện kỹ năng đối thoại với các thành viên cộng đồng địa phương. Con số tổng cộng 15 thành viên tham dự bao gồm nhóm công tác dự án, các đối tác và nhân viên kiểm lâm, đã hoàn tất tốt khóa tập huấn. Chúng ta mong là các hoạt động tương lai của dự án sẽ được hưởng lợi từ các kỹ năng có được qua khóa tập huấn này.