Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị điều tra, kiểm kê rừng 20 tỉnh giai đoạn 2015,2016, thuộc dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013-2016

Ngày 28 tháng 12 năm 2015, tại Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát trển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai điều tra, kiểm kê rừng tại 20 tỉnh giai đoạn 2015 – 2016. Tham dự hội nghị có các đại biểu đển từ các Bộ, ngành và UBND/Ban chỉ đạo kiểm kê rừng của 20 tỉnh, thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bà Rịa Vũng tàu, và một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Thứ trưởng Hà Công Tuấn, phó trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013-2016 chủ trì hội nghị.
Để đảm bảo hoàn thành dự án đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013, Thứ trưởng Hà Công Tuấn chỉ đạo các địa phương hoàn thành công tác kiểm kê rừng vào trước 30/6/2016, để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả tổng điều tra, kiểm kê rừng giai đoạn 2013-2016

Nguồn: www.kiemlam.org.vn