Chi bộ Các Trung tâm trực thuộc Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ II nhiệm kỳ 2017 -2020

 

Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường Văn phòng Vườn quốc gia, Chi bộ Các Trung tâm trực thuộc Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ II nhiệm kỳ 2017 -2020.

Về tham dự Đại hội có đồng chí Lê Văn Hương – Bí thư Đảng uỷ cơ sở, đại biểu các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở VQG Bidoup-Núi Bà, đại diện công đoàn, đoàn thanh niên Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và toàn thể đảng viên Chi bộ Các Trung tâm.

Trong nhiệm kỳ 2014 -2017, với tinh thần đổi mới, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, Chi bộ Các Trung tâm đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua những khó khăn đạt được những kết quả nhất định. Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ lần này của Chi bộ Các Trung tâm đã thẳng thắn đánh giá một cách nghiêm túc, khách quan những việc đã làm được, thừa nhận những mặt chưa làm được, những nguyên nhân, hạn chế, tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước từ đó đề ra phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Với phương châm đại hội trí tuệ, đổi mới và phát triển bền vững, đại hội Đảng  viên lần thứ II nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Chi bộ Các Trung tâm thành công tốt đẹp đã bầu ra được cấp uỷ là những người đảng viên trong chi bộ có đủ uy tín, năng lực thực sự sẽ lãnh đạo hoạt động mọi mặt của Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới và Trung tâm Du lịch sinh thái và GDMT  trong nhiệm kỳ mới.