Cục Kiểm lâm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016

Ngày 26/12/2015, tại Hà Nội, Cục Kiểm lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016. Tham dự hội nghị có đầy đủ cán bộ công chức Cục Kiểm lâm, đại diện các Chi cục Kiểm lâm vùng, các đơn vị liên quan của Tổng cục Lâm nghiệp, Thứ trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Hà Công Tuấn tới dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2015, Cục Kiểm lâm đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo điều hành, công tác bảo vệ rừng đã có chuyển biến. Số vụ vi phạm giảm 3.533 vụ so với cùng kỳ (15%), an ninh rừng cơ bản ổn định góp phần thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Tuy nhiên, hội nghị cũng đã kiểm điểm làm rõ những việc chưa làm được, nguyên nhân của tồn tại. Tại hội nghị Thứ trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Hà Công Tuấn đã đánh giá cao kết quả công tác năm 2015 của Cục Kiểm lâm. Năm 2015, Cục Kiểm lâm đã được kiện toàn về cơ cấu tổ chức, tăng cường cán bộ; tuy nhiên, Cục Kiểm lâm vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong năm 2016, cụ thể tập trung 3 vấn đề lớn: Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tích cực tham gia các hoạt động của ngành lâm nghiệp góp phần thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; nâng cao năng lực uy tín của lực lượng kiểm lâm, của Cục Kiểm lâm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường làm tốt công tác chấn chỉnh tác phong, đạo đức, lối sống của kiểm lâm gắn với việc làm trong sạch đội ngũ. Kết luận hội nghị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Hà Công Tuấn, trước mắt tập trung ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016, thể hiện trên các mặt: Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch ngay từ đầu năm; kiện toàn tổ chức kiểm lâm từ Trung ương đến địa phương, thực hiện chấn chỉnh trong lực lượng kiểm lâm làm trong sạch đội ngũ; tập trung quản lý từ cán bộ, nhân lực, nguồn kinh phí đảm bảo đáp ứng tốt cho công tác bảo vệ rừng./.
Một số hình ảnh Hội nghị
Thứ trưởng Hà Công Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị
Nguồn: www.kiemlam.org.vn