Đại hội công đoàn cơ sở vườn quốc gia bidoup-núi bà lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 20 tháng 10 năm 2017, Công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Về tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Hòe, tỉnh ủy viên, Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng và toàn thể đoàn viên công đoàn Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

 

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ sở, chính quyền, sự quan tâm chu đáo của Công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên bám sát, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra về cơ bản đã thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phát động các phong trào thi đua, tham gia xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên. Tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận đoàn viên công đoàn chưa chủ động rèn luyện tư tưởng chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ,…

 

Đại hội công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà lần thứ 7, đã đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022 như: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, viên chức và người lao động, cho đoàn viên công đoàn; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy dân chủ, tham gia quản lý, giám sát thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại cơ quan; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa,… và đề ra nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cho nhiệm kỳ mới.

 

Đại hội đã thông quan Nghị quyết, bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà lần thứ 7, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có 7 đồng chí; bầu 5 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự bị tham dự Đại hội công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng lần thứ 4, nhiệm kỳ 2018 – 2023.