Danh sách đăng ký tham gia Hội thi thể thao, văn nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 222/KH-KTĐ ngày 07/10/2015 của Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tỉnh về kế hoạch tổ chức leo núi, cắm trại, picnic tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm. Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà cử những ông (bà) có danh sách sau tham dự:

Đại diện lãnh đạo đơn vị: Ông Lê Văn Hương, Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Tham gia Ban trọng tài cuộc thi: Ông Tôn Thiện An, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Chủ tịch công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Danh sách đoàn viên công đoàn đơn vị tham dự như sau:

1. Nội dung Leo núi:

STT

Họ và tên

Nam

1

Cil K’Huy

Sinh năm 1976 về sau

2

Phạm Quang Hải

Sinh năm 1976 về sau

3

Hoàng Bá Duy

Sinh năm 1976 về sau

4

Nguyễn Bá Hòa

Sinh năm 1975 về trước

5

Trần Văn Tỉnh

Sinh năm 1975 về trước

6

Đào Mạnh Dũng

Sinh năm 1975 về trước

STT

Họ và tên

Nữ

1

Nguyễn Thị Kiều Noan

Đối với nữ dưới 35 tuổi

2

Vũ Hạnh Dung

Đối với nữ trên 35 tuổi

2. Nội dung Kéo co:

STT

Họ và tên (nam)

Họ và tên (nữ)

1

Hoàng Hữu Hào (C)

Nguyễn Thị Thu Hiền (C)

2

Phạm Văn Cường

Vũ Hạnh Dung

3

Phan Trung Hữu

Nguyễn Thị Hoa Ban

4

Phạm Xuân Nguyên

Nguyễn Thị Kiều Noan

5

Pang Tiang Min

Phạm Thị Kiều Vân

3. Nội dung Nhảy bao bố:

STT

Họ và tên (nam)

Họ và tên (nữ)

1

Nguyễn Xuân Nguyên

Hà Thị Thu Phương

4. Chương trình Văn Nghệ (02 tiết mục: đơn ca và tốp ca)

STT

Họ và tên

Ghi chú

1

Pang Tiang Min

2

Trương Quang Cường

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

4

Phạm Thị Kiều Vân

5

Hà Thị Thu Phương

6

Phạm Thanh Trúc Phương

7

Nông Phúc Anh

8

Võ Hồng Trường

Thời gian: Tập trung vào lúc 7h ngày 24/10/2015 tại Văn phòng đại diện VQG Bidoup-Núi Bà (5E – Trần Hưng Đạo) để sắp xếp, bố trí xe di chuyển.

Địa điểm: Đỉnh Pinhatt – Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm.

(Mọi chi tiết xin liên hệ ông Tôn Thiện An, số điện thoại: 01256316789).

Trên đây là danh sách các đoàn viên công đoàn tham gia Hội thi thể thao, văn nghệ do Ban quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm – Khối trưởng Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức./.