Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, ngày 28 tháng 5 năm 2015, Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thực hiện Chỉ thị  36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI); Chỉ thị số 28-CT/CT ngày 08/7/2014 và kế hoạch số 110-Kh/TU ngày 15/9/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng; Kế hoạch số 133-KH/DUK ngày 26/9/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Được sự nhất trí của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, ngày 28 tháng 5 năm 2015, Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đã tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiến tới Đại hội đại biểu ttoàn quốc lần thứ XII của Đảng tại Văn phòng Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Về tham gia Đại hội có đồng chí Võ Đăng Thạch – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Mai Cao Kỳ – Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Đình Hòe – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng cùng 42 đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ Văn phòng, Chi bộ các Trung tâm, Chi bội Kiểm lâm 1, Chi bộ Kiểm lâm 2 thuộc Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, trong đó có 34 đảng viên chính thức và 8 đảng viên dự bị.

Đồng chí Lê Văn Hương-Giám đốc VQG đọc diễn văn khai mạc Hội nghị

Buổi sáng ngày 28 tháng 5 năm 2015, Đại hội Đảng Bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiến hành tổ chức Đại hội trù bị đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà nhiệm kỳ 2015-2020 gồm ông Lê Văn Hương – Bí thư Đảng bộ cơ sở – Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, ông Đỗ Văn Ngọc – Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở – Phó giám đốc Vườn quốc gia, ông Nguyễn Hồng Lâm – Đảng ủy viên – Hạt phó Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia và ban Thư ký của Đại hội để ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo Nghị quyết của Đại hội theo đúng  hướng dẫn, quy định của Đảng.

Đại hội trù bị đã thông qua chương trình làm việc, quy chế bầu cử, quy chế làm việc, nội quy của Đại hội.

Đại hội Đảng Bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 được tổ chức vào buổi chiều cùng ngày. 

Đồng chí Võ Đăng Thạch – Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Sau khi nghiên cứu và thảo luận báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ trình đại hội Đảng bộ; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2012 – 2015 và thảo luận dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đã thảo luận, góp ý của các đồng chí tham dự đại hội, ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh.

Đại hội thống nhất đánh giá những thành tựu đạt được, những hạn chế yếu kém và nguyên nhân thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015 sau đây:

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh Lâm Đồng; Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh, các Sở, Ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ đã được nhiều thành tựu như: Văn phòng của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà (VQG) được chính thức chuyển vào làm việc tại Tiểu khu 97, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương; Cơ cấu tổ chức của Vườn có thay đổi với sự thành lập của 02 Trung tâm Du lịch sinh thái & Giáo dục môi trường và Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới; Chi bộ cơ sở VQG Bidoup-Núi Bà chuyển thành Đảng bộ cơ sở VQG Bidoup – Núi Bà theo Quyết định 1215-QĐ-ĐU ngày 12/08/2013 của Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh; Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đã được nhiều bằng khen của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, đặc biệt là bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị được đào tạo cơ bản, vững vàng về tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trẻ và nhiệt tình trong công tác. Đơn vị có truyền thống đoàn kết, phối hợp công việc tốt để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thiếu thốn để hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, do trụ sở chính của Vườn nằm cách xa TP. Đà Lạt do vậy sự chỉ đạo của cấp trên và phối hợp với các cơ quan, đoàn thể cấp Tỉnh đôi khi chưa kịp thời; Do Đảng bộ cơ sở mới được thành lập, các đ/c đảng ủy viên và cấp ủy các chi bộ chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác Đảng nên đôi khi còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành; Biên chế của VQG còn thiếu so với qui định chung, trình độ cán bộ, công chức, viên chức không đồng đều, kinh nghiệm công tác còn hạn chế; Diện tích quản lý rộng, nằm ở vùng sâu vùng xa; đời sống của cán bộ, công chức, viên chức còn khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc thiếu thốn gây trở ngại không ít trong quá trình thực hiện lãnh đạo chỉ đạo chung.

Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phương hướng chung.

Phấn đấu xây dựng Đảng Bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và các Chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh;

Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, ưu tiên chương trình quản lý bảo vệ rừng; chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực;

Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, các đơn vị thuộc Vườn mạnh về đội ngũ, vững vàng về chính trị, tư tưởng, đoàn kết thống nhất cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với chất lượng cao;

Lãnh đạo xây dựng cơ quan đạt cơ quan văn hóa.

Những tiêu chí cơ bản.

Hàng năm toàn Đảng Bộ phấn đấu đạt các chỉ tiêu:

Đảng bộ chỉ đạo 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng do các cấp tổ chức và trong nhiệm kỳ tổ chức ít nhất 20 đợt đi làm việc ở cơ sở;

100% Đảng viên, quần chúng đăng ký và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

100% Đảng viên được phân loại Đảng viên HTNV; trong đó có trên 90% HTTNV và có 15% HTXSNV;

100% Đảng viên và CCVC được phân loại CCVC hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

90% trở lên đảng viên và CCVC đạt Lao động tiên tiến, trong đó có 15% trở lên đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Phấn đấu hàng năm có từ 01 – 02 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Có 01 – 02 đơn vị trực thuộc được UBND Tỉnh tặng Bằng khen; Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà được UBND Tỉnh tặng bằng khen hoặc cờ thi đua;

Hàng năm có 35 – 40% đảng viên được kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ, kiểm tra thực hiện nghị quyết chi bộ, kiểm tra về nhận thức lý luận; Các chi bộ trực thuộc đều được kiểm tra về công tác xây dựng chi bộ…

Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp từ 15-20 đảng viên, đến năm 2020, ít nhất 50% công chức, viên chức trong đơn vị là đảng viên;

Hàng năm các chi bộ và Đảng bộ Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đạt trong sạch vững mạnh;

Lãnh đạo xây dựng Công đoàn, đoàn thanh niên vững mạnh;

100% gia đình Đảng viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa ở nơi cư trú;

Không có Đảng viên, CCVC vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình;

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án PCCR hàng năm đã được phê duyệt, đạt trên 95% phương án đã đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 7 đồng chí: 1. Ông Lê Văn Hương – Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, 2. Ông Đỗ Văn Ngọc – Phó giám đốc Vườn quốc gia, 3. Ông Tôn Thiện An – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Vườn quốc gia, 4. Ông Nguyễn Hồng Lâm –Hạt phó Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia, 5. Ông Nguyễn Lương Minh – Giám đốc Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường, 6. Ông Tôn Thất Minh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới, 7. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Kiểm lâm viên. Tại buổi họp đầu tiên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bầu Ông Lê Văn Hương – Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà kiêm Bí thư Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia, ông Đỗ Văn Ngọc – Phó giám đốc Vườn quốc gia kiêm Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia.

Đồng chí Võ Đăng Thạch tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở VQG nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tại Đại hội đã bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí: 1. Ông Nguyễn Hồng Lâm – Đảng ủy viên – Hạt Phó Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia, 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn – Đảng viên – Trưởng phòng Kỹ thuật và NCKH, 3. Ông Võ Hồng Dương – Đảng viên – Trạm Trưởng Trạm Kiểm lâm Đưng Iar Giêng.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh lần thứ VII gồm 03 đồng chí: 1. Ông Lê Văn Hương – Bí thư Đảng bộ cơ sở – Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, 2. Ông Đỗ Văn Ngọc – Phó Bí thư Đảng bộ cơ sở – Phó giám đốc Vườn quốc gia, 3. Ông Nguyễn Lương Minh – Đảng ủy viên – Giám đốc Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường.

Đại hội giao cho Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiếp thu hoàn chỉnh, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và kêu gọi toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức đơn vị thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.