Hưởng ứng ngày môi trường thế giới với chủ đề “Hãy hành động để ngăn chặn nước biển dâng”

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới, ngày 5 tháng 6 với chủ đề năm nay “Hãy hành động để ngăn chặn nước biển dâng” nhằm nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đối với các khu vực dễ bị tổn thương như hải đảo và các khu vực ven biển. Ban chấp hành công đoàn Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức các hoạt động trồng cây phân tán, trồng thảm cỏ, gom rác, dọn vệ sinh,… trong khu dịch vụ hành chính Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Thảm cỏ được lấy về trồng

Được sự quan tâm của Ban giám đốc và được Hạt kiểm lâm Lạc Dương hỗ trỡ về cây giống, các đoàn viên công đoàn Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đã trồng khoảng 500 cây phân tán bao gồm 150 cây Phuợng tím và 350 cây Mai anh đào ở ven đường lên trung tâm nuôi cấy mô, xung quanh nhà máy nước, dọc hành lang ven đường và xung quanh văn phòng Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Hơn 100 đoàn viên công đoàn tham gia đợt trồng cây lần này. Trước đó ngày 4 tháng 6 năm 2014, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị, Ban chấp hành công đoàn đã thiết kế các hố để trồng cây dựa trên quy hoạch tổng thể của khu dịch vụ hành chính Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ công chức viên chức và người dân nâng cao nhận thức ứng phó biển đổi khí hậu và nước biển dâng, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Đức Cường