Hội nghị giao ban các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên năm 2015

Trong hai ngày 24 và 25 tháng 11 năm 2015, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị giao ban các Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên năm 2015” tại Vườn quốc gia Yok Don, tỉnh Đắk Lắk. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Cao Chí Công và đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có trên 160 đại biểu đại diện của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Đắk Lắk, Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, Tổ chức GIZ, Hiệp hội các VQG và Khu BTTN, đại diện Lãnh đạo của 87 Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên cả nước tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp Cao Chí Công đánh giá kết quả đạt được trong công tác bảo tồn thiên nhiên của các khu rừng đặc dụng. Trong năm 2015 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác bảo tồn, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền địa phương, công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên các Vườn quốc gia, khu BTTN đã có những chuyển biến tích cự và đạt được những thành tựu quan trọng. Hệ thống rừng đặc dụng đã được củng cố và phát huy tốt vai trò bảo vệ đa dạng sinh học. Công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng nhằm đáp ứng cácyêu cầu thực tiễn quản lý. Nhận thức về vai trò của rừng đặc dụng đối với công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường trong xã hội đư­ợc nâng lên. Hệ thống tổ chức quản lý rừng đặc dụng đang dần hoàn thiện theo chiều hướng tích cực; có nhiều công trình nghiên cứu về bảo tồn loài và bảo tồn hệ sinh thái được triển khai; du lịch sinh thái đang phát triển tạo cơ chế tài chính bền vững cho các VQG và khu BTTN; công tác giáo dục môi trường được đẩy mạnh ngay trên địa bàn và tập trung chủ yếu vào người dân sống trong vùng đệm, tạo sự nhận thức tốt hơn và tranh thủ được sự ủng hộ của dư luận.

Đã triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng theo Quyết định 1976 ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch Hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Năm 2015, đã rà soát quy hoạch, chuyển hạng và thành lập mới 6 khu rừng đặc dụng, bao gồm: VQG Du Già cao nguyên đá đồng văn, Khu BTTN Chí Sán (tỉnh Hà Giang), Khu BTTN Mường La (tỉnh Sơn La), Khu BTTN Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Khu BTLSC Nam Động (tỉnh Thanh Hóa), Khu BTLSC Săng Lẻ (tỉnh Nghệ An). Đang lập hồ sơ, hướng dẫn rà soát điều chỉnh quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các VQG: Ba Vì, Cát Tiên, Phú Quốc, Hòa Bình, Ninh Bình theo đúng quy hoạch Hệ thống rừng đặc dụng đến năm 2020, đưa diện tích hệ thống rừng đặc dụng hiện có từ 2,2 triệu ha lên 2,4 triệu ha. Đã tổ chức Tổng kết và báo cáo kết quả việc thực hiện các mô hình thí điểm cơ chế chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác bảo tồn năm 2015 và tập trung thảo luận 10 báo cáo chuyên đềvề công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016; chính sách hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm; nghiên cứu khoa học phục vụ bảo tồn nguồn gen; phát triển du lịch sinh thái; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý bảo vệ rừng; ý tưởng về giải thưởng hàng năm cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn thiên nhiên tại các khu rừng đặc dụng.Các đại biểu cũng tập trung đóng góp ý kiến về dự thảo kế hoạch công tác năm 2016.

Bên lề hội nghị, các đại biểu cũng đã đến tham quan các điểm thực địa tại Vườn quốc gia Yok Don để tìm hiểu về khó khăn, thách thức trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Nghe giới thiệu về hệ sinh thái rừng khộp đặc trưng của Tây Nguyên kết hợp trao đổi về sự tham gia của người dân trong du lịch sinh thái và thực hiện chính sách khoán bảo vệ rừng và phát triển kinh tế cho nhân dân sống trong vùng đệm của Vườn quốc gia./.

Theo: Trang Tổng cục Lâm nghiệp