Hội nghị Hợp tác giữa các bên có liên quan để bảo tồn và phát triển bên vững Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang tỉnh Lâm Đồng và vùng phụ cận

Ngày 6 tháng 6 năm 2019 tại Thành phố Đà Lạt, Ban quản lý Khu dữ trữ sinh quyển thế giới Langbiang tổ chức Hội nghị Hợp tác giữa các bên có liên quan để bảo tồn và phát triển bền vững Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang tỉnh Lâm Đồng và vùng phụ cận. Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cơ quan Hợp tác Phát triển Nhật Bản (JICA) tài trợ trong khuân khổ Dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (hợp phần 3) được ký kết giữa hai Chính phủ Việt Nam – Nhật Bản đồng thực hiện

Tham gia Hội nghị có các thành viên Ban quản lý Khu dữ trữ sinh quyển Langbiang, đại diện Dự án JICA và đại diện các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế được mời tham dự.

 

 

Hội nghị đã nghe giới thiệu Dự án tăng cường năng lực quản lý dựa vào cộng đồng của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà (2010 – 2014), thành quả hoạt động của Dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (hợp phần 3) do JICA tài trợ, thực hiện tại Khu dữ trữ sinh quyển thế giới Langbiang.

 

 

Tại Hội nghị các đại biểu về tham dự đã đặt ra những vấn đề thách thức sau khi Dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (hợp phần 3) kết thúc và thảo luận khả năng hợp tác của các nhà tài trợ trong nước và quốc tế hỗ trợ cho công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học vì mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Lâm Đồng và vùng phụ cận trong đó có Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang, tỉnh Lâm Đồng.