Hội nghị thường niên giữa Cục Kiểm lâm Việt Nam và Cục Thanh tra lâm nghiệp Lào trong hợp tác bảo vệ rừng, thực thi pháp luật Lâm nghiệp…

Ngày 30/8/2016, tại thành Phố Đà Nẵng, Cục Kiểm lâm và Cục Thanh tra lâm nghiệp Lào đã phối hợp tổ chức Hội nghị thường niên đánh giá tình hình thực hiện Biên bản ghi nhớ (MOU) về sự hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ rừng, thực thi pháp luật lâm nghiệp, kiểm soát và ngăn chặn những hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gỗ, lâm sản và động vật hoang dã năm 2015-2016. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan của Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính, Cục xuất nhập khẩu – Bộ Công thương, Cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, WWF Việt Nam, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh dọc biên giới Việt Nam – Lào; Cục Thanh tra lâm nghiệp Lào, WWF Lào đại diện một số cơ quan có liên quan của CHDCND Lào và các cơ quan thống tấn báo chí tại Đà Nẵng và Miền trung đến đưa tin về Hội nghị.
Ông Đỗ Trọng Kim, Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm Việt Nam
Việt Nam và Lào có đường biên giới trải dài 2.340 km, phần lớn tuyến biên giới giữa Việt Nam và Lào đều đi qua đỉnh hoặc triền núi và qua rừng rậm nhiệt đới, với vị trí, vai trò và tiềm năng rất lớn, nhưng diện tích rừng khu vực biên giới 2 nước đang đứng trước các thách thức trong công tác bảo vệ và phát triển rừng: tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép gỗ và lâm sản diễn ra phức tạp; tình trạng suy giảm diện tích, chất lượng rừng ngày càng gia tăng… Qua gần 5 năm thực hiện Biên bản ghi nhớ, Cục Kiểm lâm Việt Nam và Cục Thanh tra Lâm nghiệp Lào đã triển khai được rất nhiều hoạt động hợp tác ở cả cấp trung ương và địa phương, khẳng định mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, lâu đời và chặt chẽ giữa hai nước láng giềng, đồng thời cũng nêu bật tầm quan trọng và qui mô của hoạt động mà hai phía thực hiện để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp.
Tại Hội nghị hai bên đã tiến hành đánh giá các kết quả đã thực hiện trong năm 2015-2016, bàn các giải pháp nhằm cụ thể hóa hơn nữa các hoạt động đã được nêu trong MOU. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; trao đổi thông tin liên quan đến luật pháp, chính sách, tiến trình đàm phán VPA/FLEGT; thương mại lâm sản; triển khai các hợp tác về ASEAN – WEN…
Ông Khamphout PANDANOUVONG, Cục trưởng Cục Thanh tra Lâm nghiệp Lào
Ông Trần Viết Phương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thành phố Đà Nẵng

Nguồn: www.kiemlam.org.vn