Hội thảo Mạng lưới rừng kiểu mẫu khu vực Châu Á

 

 

Từ ngày 16/3 đến ngày 20/3/2018, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, Ban thư ký rừng kiểu mẫu quốc tế, Chủ tịch mạng lưới rừng kiểu mẫu khu vực châu Á, tổ chức Hội thảo Mạng lưới rừng kiểu mẫu khu vực Châu Á tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhằm bàn các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích rừng và hạn chế xung đột voi – người.

Ông Võ Văn Chánh, Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai và ông Cao Chí Công, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đồng chủ trì Hội thảo. Tham gia hội thảo có đại diện của Ban thư ký rừng kiểu mẫu quốc tế, Chủ tịch mạng lưới rừng kiểu mẫu khu vực Châu Á, Tổ chức Nông  lương quốc tế,  8 mô hình rừng kiểu mẫu khu vực Châu Á tại Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Inđônêsia, Phillipines và Thái Lan và các quốc gia quan sát viên gồm Lào, Campuchia

Hội thảo lần này được Việt Nam đăng cai tổ chức nhằm đề xuất với Ban thư ký rừng kiểu mẫu quốc tế và Mạng lưới rừng kiểu mẫu châu Á để xây dựng thí điểm mô hình rừng kiểu mẫu theo hướng quản lý bền vững và giảm nhẹ xung đột voi – người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Mô hình thí điểm sẽ tạo điều kiện để cộng đồng địa phương tham gia vào công tác bảo tồn và tổ chức hoạt động du lịch sinh thái dựa vào voi. Người dân có thể có nguồn thu từ các dịch vụ vận chuyển, homestay, cung cấp thực phẩm, hướng dẫn du lịch và bán nông sản tại chỗ. Khi được hưởng lợi từ các hoạt động du lịch sinh thái dựa vào voi, người dân sẽ hiểu giá trị của voi và chung sống hòa bình. Các hoạt động thay đổi cơ cấu cây trồng nông nghiệp, trồng bổ sung thức ăn cho voi và bảo vệ voi sẽ được người dân tham gia cùng phối hợp triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.    

Ông Cao Chí Công – phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đánh giá cao Mạng lưới rừng kiểu mẫu quốc tế và Mạng lưới rừng kiểu mẫu khu vực châu Á đã tổ chức hội thảo tại Việt Nam. Hội thảo lần này là cơ hội cho lâm nghiệp Việt Nam tiếp cận và trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong việc phát triển Lâm nghiệp bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai hy vọng Hội thảo sẽ cùng thảo luận, nghiên cứu về thực trạng rừng Đồng Nai và đưa ra nhiều lựa chọn cho rừng Đồng Nai trở thành rừng kiểu mẫu trong Mạng lưới rừng kiểu mẫu châu Á. Góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân trong khu vực, bảo vệ và phát triển rừng bền vững và hạn chế xung đột giữa con người và các loài động vật.

Mạng lưới rừng kiểu mẫu cấp khu vực Châu Á (RMFN – ASIA) là sáng kiến khu vực của Mạng lưới rừng kiểu mẫu quốc tế (IMFN) được thiết lập vào năm 2000 do Chính phủ Nhật Bản và Tổ chức Nông lương Liên hiệp quốc (FAO) đồng tài trợ. Mạng lưới giúp kết nối mọi người để quản lý cảnh quan bền vững nhằm đạt mục tiêu chung quản lý các khu vực cảnh quan trên cơ sở quản lý rừng bền vững bằng cách tiếp cận mô hình rừng kiểu mẫu (Model Forest).

Nguồn: Tổng Cục Lâm nghiệp Việt Nam