Hưởng ứng ngày môi trường thế giới, ngày 5 tháng 6 năm 2016 Cụm đoàn các đơn vị sự nghiệp tổ chức trồng cây Mai Anh Đào tại Khu hành chính dịch vụ Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 của Cụm đoàn các đơn vị sự nghiệp; hưởng ứng ngày môi trường thế giới, ngày 5 tháng 6 năm 2016, Cụm đoàn các đơn vị sự nghiệp tổ chức trồng cây Mai Anh Đào tại Khu hành chính dịch vụ Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, sau lễ phát động, 40 đoàn viên thanh niên đến từ các chi đoàn trong Cụm đoàn khối các đơn vị sự nghiệp đã trồng cây Mai Anh Đào dọc tuyến vào cổng Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Hoạt động trồng cây kỷ niệm ngày môi trường thế giới do Cụm đoàn các đơn vị sự nghiệp tổ chức nhằm tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên, người dân nâng cao trách nhiệm nhận thức bảo vệ  môi trường; tăng cường mối quan hệ, đoàn kết giữa các Chi đoàn trong phân đoàn; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên trong Cụm đoàn tham quan, học tập về các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Một số hình ảnh trồng cây nhân kỷ niệm ngày môi trường thế giới (ngày 5 tháng 6) tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.