Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng k1/2004 tổ chức Lễ bế giảng.

Chiều ngày 23 tháng 5 năm 2014, lớp bồi  dưỡng Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng k1/2004 do Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng công chức Kiểm lâm thuộc Cơ sở 2 trường Đại học Lâm Nghiệp mở tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 24 tháng 5 năm 2014 tổ chức Lễ bế giảng.

Đến tham dự buổi lễ có Đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, các thầy cô Trường Đại học Lâm nghiệp, đại diện Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, cùng 60 học viên tham gia lớp học.

Trong  60 học viên tham gia lớp tập huấn có 40 học viên là cán bộ công chức kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và 20 học viên là cán bộ công chức kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng.

Mục đích lớp bồi  dưỡng Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng k1/2004 nhằm:

– Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và tổng quát về công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

– Trang bị những phương pháp luận, cách thu thập thông tin và trình tự lập hồ sơ các vụ vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của kiểm lâm.

– Nắm được những nguyên tắc, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng.

Sau khóa học các học viên được trao chứng chỉ  đã hoàn thành hoàn thành lớp tập huấn lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng

Khóa  học đã giúp các học viên nắm được những kiến thức, kỹ năng cơ bản và vận dụng kiến thức vào thực tiễn để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của người cán bộ kiểm lâm.

Đức Cường