Một số hình ảnh về chương trình lớp học hiện trường lần thứ 3 năm 2017 (3RD ICTHER FIELD SCHOOL 2017) tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Trong thời gian từ ngày 02 tháng 01 năm 2017 đến ngày 09 tháng 01 năm 2017, Chương trình ICTHER Field School (Lớp học trên hiện trường) lần thứ 3 năm 2017 đã được tổ chức tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà. Đây là chương trình được tổ chức thường niên giới sự phối hợp giữa Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và Trường Đại học Columbia, Hoa Kỳ (thông qua GS. Brendan M. Buckley).

Chương trình Field School năm 2017 có chủ đề Sinh lý, sinh thái cây rừng: Những gợi mở trong biến đổi khí hậu. Tham dự chương trình có 12 hướng dẫn viên và học viên đến từ Hoa Kỳ, Thái Lan, Myanma và Việt Nam.

Tham gia chương trình các học viên đã được hướng dẫn các phương pháp, kỹ năng để nghiên cứu sinh lý, sinh thái cây rừng và biến đổi khí hậu thông qua vòng năm cây rừng, qua nghiên cứu quang hợp, trao đổi chất của cây và nghiên cứu khoa học đất.

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình:

TS.Kyle Hansen – Trường Đại học Columbia, Hoa Kỳ hướng dẫn kỹ thuật sử dụng các phần mềm: Cdendro, CooRecorder, Confecha trong nghiên cứu vòng năm cây rừng.

GS. Brendan M. Buckley và NCS. Stephanie Schmiege – Trường Đại học Columbia, Hoa Kỳ thảo luận về kết quả dử dụng máy LI – 6800 nghiên cứu quang hợp và trao đổi chất của cây con.

GS. Gretchen Coffman – Trường Đại học San Fransico giới thiệu về khoa học đất và phương pháp nghiên cứu đất

Các học viên thực tập xử lý mẫu nghiên cứu vòng năm của cây rừng

Thu mẫu nghiên cứu trên thực địa tại Ô định vị 25 ha – Trạm Kiểm lâm Giang Ly

Thực tập xác định loại đất

Phân tích đất trong phòng thí nghiệm

Giao lưu lửa trại

Chụp hình lưu niệm

TT Nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới