Ngày 30 tháng 01 năm 2015, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2015

Ngày 30 tháng 01 năm 2015, tại Hội trường Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, tiểu khu 97 xã Đạ Nhim huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, lao động năm 2015 nhằm tổng kết thực hiện công tác năm 2014 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2015. Ban điều hành Hội nghị gồm có ông Lê Văn Hương – Bí thư Đảng bộ cơ sở – Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, Ông  Đỗ Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà, ông Tôn Thiện An – Chủ tịch công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Đến tham dự hội nghị có ông Nguyễn Đình Hòe – Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Bá Lương phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan và toàn thể tập thể công chức, viên chức, người lao động hiện đang làm việc tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và các đơn vị trực thuộc; Báo cáo công tác tài chính cơ quan năm 2014; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015; Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cở sở; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân; Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ  năm 2015.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo ông Nguyễn Đình Hòe  – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng:   Biểu dương những thành tích đã đạt được trong năm 2014 của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Đơn vị đã có nhiều đổi mới và hoàn thiện hơn về mọi mặt như: các báo cáo đầy đủ, nội dung phong phú, quy trình tổ chức hội nghị tốt. Đồng chí đánh giá, đơn vị đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cấp trên giao, cơ quan nội bộ an toàn, đời sống của người lao động được quan tâm đúng mức. Hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở đi vào nề nếp, tổ chức đảng từ một chi bộ nâng cấp lên Đảng bộ cơ sở đó là sự cố gắng rất lớn của Đảng ủy cơ sở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà.

Đồng chí chỉ đạo, trong năm 2015 cần tăng cường quản lý diện tích rừng được giao, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ trong toàn bộ đơn vị, công khai minh bạch, tăng cường sự phối hợp với chính quyền địa phương để vận động tuyên truyền nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ của các chi ủy, bám sát vào 9 chương trình hoạt động của đơn vị đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Phát huy tinh thần phê và tự phê, chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao chất lượng thi đua bằng nhiều biện pháp. Kịp thời biểu dương và phê bình những đoàn viên làm tốt và chưa tốt. Hàng tháng, 6 tháng, 1 năm có báo cáo, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo: Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban giám đốc – Ông Lê Văn Hương – Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí: Nguyễn Đình Hòe  – Chủ tịch Công đoàn viên chức. Những ý kiến đóng góp chỉ đạo nói trên sẽ được đưa vào kế hoạch hoạt động năm 2015 để tập thể đơn vị cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Qua thảo luận, Hội nghị đã nhất trí thông nhất thông qua Nghị Quyết công chức, viên chức, lao động năm 2015 của Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà như sau:

1. 100% cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập quán triệt và thực hiện đúng Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2. Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2015 và thực hiện hoàn thành xuất sắc 09 chương trình hoạt động của đơn vị được giao tại Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 19/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

4. Phấn đấu đạt 70% tập thể lao động tiên tiến, 85% cán bộ công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 02 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

5. Đăng ký giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa, Công đoàn cơ sở vững mạnh, Chi đoàn thanh niên vững mạnh và Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2015.

6. Thực hiện tốt chính sách kế hoạch hóa gia đình và chấp hành tốt luật giao thông đường bộ.

7. Bảo vệ cơ quan trật tự, an toàn, xanh, sạch và văn minh.

Tại Hội nghị có 4 tập thể được công nhận đạt danh hiệu lao động tiến tiến năm 2014; 18 cá nhân được Giám đốc Vườn quốc gia tặng giấy khen có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong phao trào yêu nước năm 2014 và 101 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm 2014.