PHÁT HIỆN LOÀI BỨA MỚI CHO KHOA HỌC Ở KBTTN BIDOUP-NÚI BÀ

Đặng Văn Sơn – Viện Sinh học nhiệt đới

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn sinh thái châu Á thuộc Đại học Kyushu, Nhật Bản. Các nhà khoa học đã phát hiện và công bố 1 loài thực vật mới thuộc họ Bứa (Clusiaceae) ở Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà của tỉnh Lâm Đồng. Loài mới này được mô tả dựa trên mẫu chuẩn V4475 thu ở độ cao 1.781 m của đỉnh Hòn Giao và được đặc tên là Garcinia hopii H.Toyama & V.S.Dang (Bứa hợp). Tên loài được vinh danh PGS.TS. Trần Hợp, người có nhiều đóng góp cho các chương trình nghiên cứu đa dạng thực vật ở Việt Nam.

Loài mới được đăng trên tạp chí chuyên ngành PhytoKeys, số 77, trang 63–70, tháng 02 năm 2015. Thông tin liên quan xin vui lòng truy cập trang web: http://phytokeys.pensoft.net/browse_articles

Bứa hợp – Garcinia hopii có đặc điểm Cây gỗ, cao 10 m. Lá mọc đối, dạng elíp đến hình cầu, kích thước 10‒23,5 × 6,5‒15,5 cm, đầu có mũi đến tròn, gốc tù đến tròn; bìa nguyên. Hoa đực mọc thành chùm 2-9 hoa ở nách lá, cuống dài 2 mm, đài 4, dạng hình cầu; hoa cái cũng mọc thành chùm mang 2-4 hoa, có màu đỏ bầm khi non và chuyển sang màu xanh vàng khi già. Quả non hình xoan, đơn độc, có màu xanh vàng với các vạch đỏ.

Vùng phân bố của loài mới được ghi nhận ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, Khánh Hòa và ở độ cao trên 2000m ở đỉnh Hòn Giao thuộc Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng


Bứa hợp Garcinia hopii – Ảnh: H.Toyama & V.S.Dang

Nguồn: Sinh vật rừng Việt Nam