PHÁT HIỆN MỘT LOÀI XÚ HƯƠNG MỚI THUỘC HỌ RUBIACEAE Ở KBTTN HÒN BÀ, KHÁNH HÒA.

Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu giữa Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn sinh thái châu Á thuộc Đại học Kyushu, Nhật Bản. Các nhà khoa học vừa phát hiện và mô tả một loài Xú hương mới thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) và được đặt tên là Xú hương hòn bà Lasianthus honbaensis V.S. Dang, Tagane & H. Toyama. Loài mới được đặt tên theo vùng phân bố và được đ8ng trên tạp chí chuyên ngành thực vật Acta phytotaxonomica et geobotanica số 53, trang 263–266, tháng 7/2016.

Chi Xú hương (Lasianthus Jack) là một chi lớn thuộc họ Cà phê (Rubiaceae) với khoảng 180 loài phân bố chủ yếu ở khu vực châu Á, ít ở châu Phi và châu Mỹ. Riêng ở Việt Nam, chi này có khoảng  33 loài kể cả loài mới này và thường gặp ở những khu vực núi cao trên 1000 m. Đặc điểm nhận dạng loài Xú hương hòn bà Lasianthus honbaensis V.S. Dang, Tagane & H. Toyama.

Loài Xú hương hòn bà (Lasianthus honbaensis V.S. Dang, Tagane & H. Toyama) có đặc điểm là Cây bụi cao 1–3,5 m, cành có lông. Lá mọc đối, hình elíp hoặc elíp ngọn giáo đến xoan bầu dục, mặt trên nhẵn, mặt dưới có lông; gốc hình nêm, đầu nhọn có mũi. Cụm hoa mọc ở nách lá, mang nhiều hoa; hoa không cuống; đài hình chuông; tràng hình trụ, có màu trắng. Quả hình trứng đến hình trái xoan, có màu cam khi chín.

Đây là loài mới thứ 2 của chi Xú hương được phát hiện và mô tả ở KBTTN Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa, và được đăng trên tạp chí chuyên ngành:http://www.sekj.org/AnnBot.html,
Xú hương hòn bà – Lasianthus honbaensisẢnh: Đặng văn Sơn

Nguồn: Sinh vật rừng Việt Nam