Phim về Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Dưới đây là đường link 2 phim về CBET Bidoup Núi Bà đã được quay trong năm 2014
1. Gọi Rừng của LTV:

2. Gương buôn làng, Dựa trên bài viết”Chàng cử nhân của núi rừng’ Dương Thanh Hồng trong đợt sáng tác về Bidoup Núi Bà:
Hy vọng có thêm nhiều người biết và đến với Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà xinh đẹp này.
K’vâng