Tăng cường quản lý người dân xâm nhập trái phép vào rừng tại tiểu khu 27

(LĐ online) – Ngày 6/3, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo về việc tăng cường quản lý người dân xâm nhập trái phép vào rừng tại tiểu khu 27 do Vườn Quốc gia Bidoup -Núi Bà quản lý.

 

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Huyện ủy Đam Rông chỉ đạo hệ thống chính trị của huyện và xã Đạ Long tổ chức vận động, tuyên truyền và yêu cầu các hộ dân thôn 4, xã Đạ Long quay về nơi ở cũ, ổn định sản xuất trên diện tích đất đã được nhà nước cấp, không lấn chiếm đất rừng, phá rừng tại tiểu khu 27 thuộc Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà; trường hợp cố tình vi phạm, cản trở, chống đối người thi hành nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và cơ quan chức năng thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND huyện Đam Rông chỉ đạo các cơ quan, lực lượng liên quan phối hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị của huyện Đam Rông, xã Đạ Long trong quá trình vận động, tuyên truyền đối với các hộ dân thôn 4, xã Đạ Long chấp hành đúng các quy định của nhà nước, không tham gia phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; đồng thời, tiến hành sàng lọc, phân hóa đối tượng để có biện pháp đấu tranh, xử lý, không để các hộ dân lấn chiếm đất rừng gây phức tạp tình hình.

UBND huyện Lạc Dương chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn huyện, phối hợp với Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà tăng cường quản lý trên diện tích rừng được giao đặc biệt tại tiểu khu 27; chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đưng K’Nớ phối hợp, hỗ trợ các lực lượng chức năng của huyện Đam Rông trong quá trình vận động, tuyên truyền đối với các hộ dân thôn 4, xã Đạ Long quay về nơi ở cũ, ổn định sản xuất trên diện tích đất đã được nhà nước cấp.

UBND tỉnh giao Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà chỉ đạo, phân công lãnh đạo đơn vị và lực lượng kiểm lâm thường trực tại khu vực để kiểm tra, phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Đam Rông, Lạc Dương tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ dân thôn 4, xã Đạ Long không phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, trở về nơi ở cũ để ổn định đời sống, phát triển sản xuất; trường hợp cố tình không chấp hành thì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà và các lực lượng chức năng của huyện Đam Rông, Lạc Dương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; thực hiện ngay công tác vận động, tuyên truyền các hộ dân thôn 4, xã Đạ Long quay về nơi ở cũ để ổn định sản xuất, cuộc sống, không được lấn chiếm đất rừng, phá rừng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.  Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng của huyện Đam Rông, Lạc Dương trong quá trình tuyên truyền, vận động các hộ dân thôn 4, xã Đạ Long quay về nơi ở cũ, ổn định cuộc sống, sản xuất, không phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép.

Đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo phòng nghiệp vụ phối hợp, hỗ trợ Công an huyện Đam Rông, Lạc Dương tổ chức nắm tình hình để phối hợp vận động các hộ dân thôn 4, xã Đạ Long quay về nơi ở cũ, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất; kịp thời phối hợp lập hồ sơ xử lý các trường hợp cố tình không chấp hành hoặc có hành vi chống đối, lôi kéo, kích động các hộ dân khác vi phạm lấn chiếm đất rừng, phá rừng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Nguồn: Báo Lâm Đồng