Tập huấn nâng cao nhận thức về giảm cầu sừng Tê giác

Tập huấn nâng cao nhận thức về giảm cầu sừng Tê giác

Nhằm phát huy tinh thần thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, ngày 31 tháng 12 năm 2015 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tổng cục Lâm nghiệp phối nhợp với Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đã tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức giảm nhu cầu sừng Tê giác cho đoàn viên thuộc Đoàn thanh niên Tổng cục Lâm nghiệp.

Tại buổi tập huấn, các đoàn viên đã được xem một số bộ phim ngắn và nghe về hiện trạng loài Tê giác cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức của người dân về giảm nhu cầu sử dụng sừng Tê giác.

Với cách tiếp cận dễ hiểu, dễ nhớ, các đoàn viên tham gia đã hiểu rõ hơn về những thách thức của trong việc thực thi pháp luật của các cơ quan quản lý, nhà bảo tồn nhằm ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng của loài này. Buổi tập huấn đã nhận được sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của đoàn viên thanh niên thể hiện bằng việc hăng hái tham gia giao lưu, đặt câu hỏi và chia sẻ những sáng kiến tuyên truyền mới nhằm giúp cho Chiến dịch giảm nhu cầu sừng Tê giác tại Việt Nam đạt hiệu quả cao hơn.

Ông Vương Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Cơ quan quản lý CITES Việt Nam nhận định “thanh niên là thành phần quan trọng trong việc tuyên truyền bảo vệ Tê giác và các loài động thực vật hoang dã khác”. Đồng thời nhấn mạnh: buổi tập huấn này có ý nghĩa thiết thực, gắn kết với các hoạt động chuyên môn đồng thời thể hiện sức mạnh và ý chí của thanh niên Tổng cục trong việc chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá của đất nước.

Kết thúc buổi tập huấn, toàn thể khách mời và các đoàn viên thanh niên đã cùng nhau ký cam kết không mua, bán, hoặc sử dụng sừng Tê giác.

Cơ quan quản lý CITES Việt Namb

Nguồn: tongcuclamnghiep.gov.vn