Thành lập Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Rừng Nhiệt đới

Trung tâm nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới được thành lập theo quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc “Thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc tế rừng nhiệt đới trực thuộc Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà tỉnh Lâm Đồng”.

Trung tâm vừa ra mắt ngày 01 tháng 9 năm 2011 với sự tham dự của các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cùng với sự góp mặt của TS. Brendan M Buckley- trường Đại học Columbia, Hoa Kỳ, T.S Charlene Chan Lee- giám đốc chương trình trao đổi giáo viên- sinh viên quốc tế của Trường Manhattan, Hoa Kỳ; Trung tâm nhiệt đới Việt Nga; Trung tâm đa dạng sinh học&phát triển; Viện sinh học Tây nguyên và trường đại học khoa học tự nhiên.

 

Trung tâm được thành lập với chức năng sử dụng hợp lý các nguồn nhân lực của Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, hợp tác với các chuyên gia trong nước và quốc tế thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học. Trung tâm sẽ tìm kiếm, thúc đẩy hợp tác với các tổ chức, trường đại học, viện nghiên cứu thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học. Xây dựng mạng lưới cộng tác viên trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học. Tham gia đấu thầu và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học; dịch vụ tư vấn về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và các lĩnh vực có liên quan. Đồng thời thực hiện các chương trình liên kết tập huấn, hội nghị hội thảo, các chương trình thực tập trong và ngoài nước.

 

Với phương châm tổ chức tinh gọn, chuyên nghiệp, linh hoạt và hiệu quả thì sự ra đời của Trung tâm nghiên cứu rừng nhiệt đới sẽ góp phần vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học và ứng dụng các nghiên cứu để phát triển kinh tế xã hội vùng đệm cho Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà./.

Tôn thất Minh