Thông báo vé tham quan Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, nâng cao hiệu quả của hoạt động du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà. Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà thông báo tới các công ty du lịch, trường học và du khách kể từ ngày 16/1/2017 giá vé vào cổng tham quan tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà như sau:

1. Người lớn: 40.000 đồng/lần/người

2. Trẻ em (Cao dưới 1,2m): 20.000 đồng/lần/người

(Có miễn vé đối với người đến làm việc với Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và theo quy định hiện hành của Nhà nước)

Mọi chi tiết xin liện hệ: Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường

Địa chỉ: Tiểu Khu 97 xã Đạ Nhim, Lạc Dương, Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633 747449.