Tập huấn phần mềm Smart tại Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

Từ ngày 20-22 tháng 11 năm 2013, Hiệp hội Vườn quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam phối hợp với Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà, tổ chức lớp tập huấn: “Hướng dẫn áp dụng Công cụ Giám sát và Báo cáo Không gian (SMART) trong hoạt động tuần tra cho cán bộ Kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà”. Khóa tập huấn này được tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng ở Việt Nam” do GIZ tài trợ. Tham gia khóa tập huấn là lực lượng Kiểm lâm đến từ 10 trạm Kiểm lâm và Đội tuần tra lưu động số 1 trực thuộc hạt Kiểm lâm Bidoup Núi Bà.

 

Khóa tập huấn nhằm trang bị cho lực lượng Kiểm lâm các kiến thức cơ bản về cách sử dụng thiết bị GPS data logger; cách thu thập số liệu trong quá trình tuần tra rừng; cách xuất và quản lý dữ liệu tuần tra trong máy tính cá nhân. Chương trình SMART sẽ được triển khai trên toàn bộ mọi hoạt động của lực lượng Kiểm lâm VQG. Đây chính là lực lượng chính đảm nhiệm việc thu thập số liệu trong các đợt tuần tra trên địa bàn Vườn quốc gia. Thông qua những số liệu thu thập được, Văn phòng hạt Kiểm lâm sẽ tổng hợp số liệu và báo cáo tình hình diễn biến tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học để lãnh đạo Vườn quốc gia hoạch định những giải pháp bảo vệ và phát triển rừng cũng như chiến lược cho công tác bảo tồn của đơn vị trong thời gian tới.

Trương Quang Cường