Trang bị kiến thức và kỹ năng để sử dụng truyền thông mạng xã hội trong bảo tồn động vật hoang dã

(LĐ online) – Hơn 30 thành viên thuộc các nhóm Bảo tồn cộng đồng tại Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà (huyện Lạc Dương) đã được tập huấn các kiến thức và kỹ năng để sử dụng truyền thông mạng xã hội trong bảo tồn động vật hoang dã.

Chuyên gia hướng dẫn các học viên xây dựng kế hoạch truyền thông trên mạng xã hội facebook
Chuyên gia hướng dẫn học viên xây dựng kế hoạch truyền thông trên mạng xã hội Facebook

Lớp tập huấn truyền thông mạng xã hội trong Bảo tồn động vật hoang dã diễn ra từ ngày 8 – 10/1 nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng liên quan đến các hoạt động truyền thông thông qua mạng xã hội cho các nhóm bảo tồn cộng đồng, tăng hiệu quả các hoạt động truyền thông giảm nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã; chủ động báo cáo vi phạm liên quan đến buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã và tiến đến chấm dứt tình trạng tiêu thụ động vật hoang dã.

Thành viên các nhóm bảo tồn cộng đồng có cơ hội nâng cao kiến thức, kỹ năng liên quan đến các hoạt động truyền thông thông qua mạng xã hội
Thành viên các nhóm bảo tồn cộng đồng có cơ hội nâng cao kiến thức, kỹ năng liên quan đến các hoạt động truyền thông thông qua mạng xã hội

Các học viên đã được tập huấn các kỹ năng để xây dựng một kế hoạch truyền thông qua mạng xã hội, thực hành nhiều kỹ năng để phục vụ cho việc truyền thông mạng xã hội bao gồm các kỹ năng chụp ảnh, quay và thiết kế video clip, kỹ năng viết bài và đăng tin trên nền tảng mạng xã hội Facebook… Qua đó, góp phần bảo tồn động vật hoang dã có hiệu quả ở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà nói riêng và ở Việt Nam nói chung.

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án của tổ chức USAID Hoa Kỳ tài trợ,  được tổ chức bởi WWF Việt Nam và các chuyên gia. Thông qua lớp tập huấn 6 trang fanpage bảo tồn động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà đã được thiết lập, góp phần tham gia truyền thông có hiệu quả trong mạng lưới 51 trang fanpage trên toàn Việt Nam.

Nguồn: Báo Lâm Đồng