Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017

Ngày 24 tháng 1 năm 2017, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017, nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác năm 2016 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của đơn vị.

Đến tham  dự hội nghị có đại diện lãnh đạo của một số ngành và toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

 

Toàn cảnh Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017

Hội nghị đã nghe và đánh giá cao báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ  năm 2017; báo cáo công tác tài chính cơ quan năm 2016; báo cáo dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017; báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ cở sở; báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng, báo cáo về công tác tài chính năm 2016

Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Bá Lương – Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng: mặc dù đơn vị vẫn còn những hạn chế tồn tại nhưng ông đánh giá cao và biểu dương thành quả đạt được trong công tác quản lý bảo vệ rừng và các hoạt động khác của đơn vị năm 2016; năm 2017 cán bộ công chức, viên chức Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà cần phát huy hơn nữa trách nhiệm, trí tuệ, sáng tạo, phẩm chất đạo đức, cống hiến nhiều hơn nữa trong công tác về bảo vệ và phát triển rừng với nhiều thách thức mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Nguyễn Bá Lương – Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Lê Văn Hương – Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà thay mặt đơn vị kính chúc đồng chí Nguyễn Bá Lương dồi dào sức khỏe và năm mới đạt được nhiều thành công trong công tác. Đồng chí nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của đơn vị là công tác quản lý bảo vệ rừng, đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình toàn bộ hoạt động của Vườn quốc gia.

 

Thảo luận tại Hội nghị

Sau khi thảo luận, hội nghị nhất trí cao Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017.

 

Lãnh đạo đơn vị tặng quà cho công công chức, viên chức đã nghĩ hưu

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Vươn quốc gia Bidoup-Núi Bà năm 2017 thành công tốt đẹp.