Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2017

Ngày 29 tháng 12 năm 2017 tại hội trường Văn phòng, Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2017. Về tham dự hội nghị gồm toàn thể công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong đơn vị.

 

 

Hội nghị lần lượt thông qua các báo cáo quan trọng về các mặt hoạt động của Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà năm 2017: tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017; báo cáo tài chính công khai năm 2017; dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng Vườn quốc gia và Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà; kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Ban thanh tra nhân dân.

 

 

Hội nghị tiến hành thảo luận, lấy ý kiến góp ý: Đa số các ý kiến đều nhất trí với đánh giá về các mặt hoạt động của đơn vị trong các báo cáo tổng kết: về các chỉ tiêu đạt được; những tồn tại, nguyên nhân yếu kém và các chỉ tiêu kế hoạch cũng như phướng hướng hành động năm 2018. Bên cạnh đó một số ý kiến phát biểu tại hội nghị như: đề xuất trong thời gian tới Ban giám đốc, BCH công đoàn cơ sở Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện để lực lượng công chức kiểm lâm tham gia các lớp đào tạo; về công tác cán bộ cần tập trung nhân sự có chuyên môn để phân công, điều động về các trạm có điểm nóng để làm tốt trong công tác quản lý BVR; đề nghị có giải pháp đối với vùng giáp ranh và thay mới chó nghiệp vụ… Hội nghị đã tổ chức bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020 theo đúng quy định của nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

 

 

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2017 đã thông qua Nghị quyết và đạt được đồng thuận nhất trí cao của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị với quyết tâm phấn đấu hoàn thành Nghị quyết, nhằm góp phần đưa Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà đạt được nhiều thành tích trong năm 2018.