Quyết định số 205/QĐ-BNN-TCCB, ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020

 

Số/Ký hiệu 205/QĐ-BNN-TCCB
Ngày ban hành  ngày 07 tháng 02 năm 2012
Người ký  
Trích yếu  
Cơ quan ban hành