In ấn brochure quảng cáo, hoàn tất trong tháng 08/2011

Để quảng bá cho Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà cũng như giới thiệu về dự án JICA-Bidoup Núi Bà, dự án đã hỗ trợ thiết kế một mẫu brochure phát hành bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt và đến tháng 08/2011 đã hoàn tất in ấn, chuẩn bị được phát hành. Mẫu tờ rơi quảng cáo này sẽ được phân phối miễn phí cho du khách tại Trung tâm Du khách, thông qua các công ty lữ hành nhằm giúp du khách có thêm thông tin hữu ích về Vườn quốc gia.