Thăm nhà máy chế biến cà phê (10/01/2012)

Thuộc hợp phần EFLO, dự án đang xem xét khả năng tập huấn cho người dân về quy trình sơ chế cà phê sau thu hoạch để tăng giá trị cho cà phê của nông dân trồng. 15 thành viên tham gia đến từ các thôn mục tiêu (thôn Bonnor B và thôn Bon Đưng 1) đã tham quan nhà máy tại xã Tà Nung, gần thành phố Đà Lạt.