Khai trương Trung tâm Du khách và Diễn giải Môi trường và quảng bá mô hình CBET thông qua tham gia Lễ hội Hoa Đà Lạt 2012 (31/12/2011 – 03/01/2012)

Vào ngày 31/12/2011, Vườn quốc gia đã chính thức khai trương Trung tâm đón tiếp Du khách và diễn giải môi trường do dự án hỗ trợ, cùng lúc với Lễ hội Hoa Đà Lạt, và bắt đầu vận hành thử nghiệm CBET.

Lễ hội Hoa Đà Lạt là sự kiện tổ chức mỗi hai năm lớn nhất tại Đà Lạt. Có khoảng 50 khách mời tham dự lễ khánh thành Trung tâm Du khách, trong đó ông Hà Công Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm Nghiệp (VNFOREST), Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD) đã phát biểu chúc mừng. Sau lễ khai trương, khách mời đã tham quan tuyến du lịch với sự hướng dẫn của thành viên cộng đồng. Sau lễ khai mạc này, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ Vườn quốc gia và cộng đồng thông qua tăng cường năng lực diễn giải cho hướng dẫn viên, hoàn tất trưng bày, tăng cường năng lực tổ chức, tiếp thị và quảng bá các hoạt động du lịch sinh thái, đưa Vườn quốc gia trở thành điểm đến mới cho du khách. Ngoài ra, dự án cũng đã giúp Vườn quốc gia tham gia Lễ hội để quảng bá các hoạt động CBET.