Khảo sát thực tế 3 tuyến đường mòn trong tháng 04, tháng 05/2011.

Để hoàn tất các bản kế hoạch cơ sở hạ tầng trên phương diện xem xét các yếu tố an toàn và không an toàn, dự án đã tổ chức đi khảo sát 3 tuyến đường mòn trong hạng mục CBET bao gồm tuyến Bidoup, tuyến Lang Biang và tuyến Trung tâm Du khách cùng với đơn vị tư vấn cho kế hoạch khẩn nguy và đơn vị thiết kế thi công. Các cá nhân và đơn vị tư vấn cũng đã đề xuất vị trí cần gắn các bảng chỉ dẫn cũng như xem xét cho hướng phát triển trong tương lai.