Tập huấn cho tập huấn viên (TOT) về trồng cà phê, tổ chức trong tháng 04, tháng 05/2011.

Khảo sát đường cơ bản đã cho thấy cây cà phê là một trong như cây trồng quan trọng nhất trong các thôn mục tiêu. Để chuẩn bị cho các đợt tập huấn về cây cà phê có quy mô lớn, dự án đã tổ chức lớp tập huấn cho tập huấn viên trong 6 ngày với sự cộng tác của Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng. Có 25 thành viên chủ chốt đã tham gia tập huấn,bao gồm thành viên nhóm công tác và đại diện của các thôn mục tiêu