Tập huấn sản xuất cà phê cho 2 thôn mục tiêu ở xã Lát và thị trấn Lạc Dương trong tháng 08/2011.

Là một phần trong hợp phần cải thiện sinh kế cho người dân (EFLO), dự án đã tổ chức khoá tập huấn trồng cây cà phê hướng vào mục tiêu nâng cao năng suất cà phê tại xã Lát và thị trấn Lạc Dương với 20 người nông dân tham gia. Khoá tập huấn kéo dài đến hết tháng 12 năm 2011. Với sự cộng tác của Trung tâm Khuyến nông huyện Lạc Dương, chương trình tập huấn được tổ chức với các phương pháp thực hành và khuyến nông. Hy vọng trong suốt quá trình tập huấn và sau đó,