Xây dựng Trung tâm Du khách dựa vào cộng đồng, bắt đầu từ tháng 02/2011

Với sự hỗ trợ của dự án, một Trung tâm Du khách dựa vào cộng đồng hiện đang được xây dựng trong khuôn viên trụ sở chính của Vườn quốc gia ở xã Đa Nhim.