Author Archives: admin

Ban Quản lý rừng đặc dụng Bidoup – Núi Bà được thành lập theo quyết định 1496/QĐ-UBTC ngày 22/10/1993 của UBND Tỉnh Lâm Đồng.    

Chín thành viên gồm cán bộ quản lý của dự án và các đối tác đã tham quan học tập ở đảo Java ở Indonesia. Mục tiêu chính là tham quan vườn quốc gia Gunung Halimun Salak và vườn quốc gia Gede Pangrango. Ngoài ra đoàn đã thăm văn phòng JICA ở Indonesia, các chuyên […]

Đến ngày 26/12/2002 theo quyết định số 183/2002/QĐ-UB của UBND Tỉnh Lâm Đồng Ban quản lý rừng đặc dụng Bidoup – Núi Bà đã đưộc chuyển thành Khu Bảo tồn thiên nhiên Bidoup – Núi Bà”. Vào ngày 19/11/2004, theo quyết định 1240/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, Khu Bảo tồn thiên nhiên Bidoup – […]

Một cán bộ dự án tham dự một cuộc phỏng vấn do một phóng viên báo Lâm Đồng thực hiện, kết quả phỏng vấn thể hiện trong bài báo (liên kết)

Dự án kết thúc công tác tuyển dụng hai chuyên gia địa phương, Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng và lựa chọn sinh kế thân thiện với môi trường là hai hợp phần cốt cán của dự án.

Cộng tác với trường Đại học Nông lâm T.P Hồ Chí Minh, dự án đã tiến thành một khóa tập huấn về Kỹ năng truyền thông và làm việc với cộng đồng. Tầm quan trọng của các kỹ năng truyền thông đã được nhận biết trong việc đánh giá các nhu cầu đào tạo. Khóa […]

Vườn quốc gia Cát Tiên, một trong số các vườn quốc gia lớn ở Việt Nam có vị trí ở phía bắc của thành phố Hồ Chí Minh, đóng ở khu rừng mưa nhiệt đới đất thấp. 10 thành viên ban quản lý của dự án đã tham quan và học hỏi hoạt động du […]

Dự án của chúng tôi chọn 5 thôn mục tiêu: Ba thôn ở xã Đa Nhim, một thôn ở xã Lát, và một thôn ở thị trấn Lạc Dương, có vị trí trong vùng đệm của vườn quốc gia. Để nắm được hiện trạng cũa năm thôn này trước khi tiến hành các hoạt động […]

Vào sáng ngày 22.03.2010, buổi họp ban điều phối chung lần thứ nhất và cũng là buổi họp khởi động dự án được tổ chức ở thành phố Đa Lạt. Buổi họp có sự tham dự của 52 thành viên, gồm cả phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, một đại diện của văn phòng […]

Dự án sẽ được thực hiện bởi tám thành viên trong nhóm công tác dự án dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Nhóm công tác dự án bao gồm các nhân viên của vườn quốc gia và các đối tác của vườn quốc gia. Để thực hiện thành công các hoạt động dự […]