Author Archives: admin

Hai loài thằn lằn chân ngón đặc hữu thuộc họ Tắc Kè Gekkonidae vừa được nhà nghiên cứu động vật Ngô Văn Trí, Phòng Công nghệ và Quản lý Môi trường, Viện Sinh học Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Viện Khoa học Việt Nam)

Mẫu vật của loài ếch này được thu thập tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) ở độ cao từ 400-1100 m so với mực nước biển.

Mẫu vật của loài ếch này được thu thập tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) ở độ cao từ 400-1100 m so với mực nước biển.Một loài nhái cây mới thuộc giống Philautus vừa được các nhà khoa học Việt Nam và Đức công bố trên Tạp chí Zootaxa […]

Hai loài thằn lằn chân ngón đặc hữu thuộc họ Tắc Kè Gekkonidae vừa được nhà nghiên cứu động vật Ngô Văn Trí, Phòng Công nghệ và Quản lý Môi trường, Viện Sinh học Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Viện Khoa học Việt Nam) khám phá ở miền Tây Nam Bộ của […]

Trong chương trình khảo sát của Birdlife tại khu vực núi Bidoup thuộc Vườn QG Bidoup – Núi Bà tháng 5 năm 2008, các nhà khoa học của Birdlife và cán bộ phòng KT&NCKH-VQG Bidoup-Núi Bà đã ghi nhận một số loài chim tại khu vực này

Đây mới chỉ là những ghi nhận bước đầu về đa dạng sinh học trong khu vực, còn rất nhiều tiềm ẩn của thiên nhiên tiềm đang chờ đợi được khám phá trong tương lai

Đặc điểm nhận dạng chính: dài thân 393 mm, dài đuôi 107 mm; không có nanh và không có tuyến nọc độc; 14 răng hàm trên…  

Bài viết đang được cập nhật…

Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà được thành lập tại Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 19/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ từ Khu bảo tồn thiên nhiên Bidoup-Núi Bà. Hạt kiểm lâm Bidoup Núi Bà thuộc Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà được thành lập theo quyết định 157/2005/QĐ-UBND ngày 8/9/2005 của Chủ tịch UBND […]

I. Giới thiệu Việc quản lý hiệu quả vườn quốc gia và khu bảo tồn trở thành vấn đề được ngày càng được sự quan tâm bởi nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này là vì nó là rất khó để có một hình mẫu “hoàn thiện” về quản lý một khu bảo tồn […]