Bản đồ Địa hình Trạm Giang ly

{jv_zoom effect=”inner”}images/stories/bando/giangly.jpg {/jv_zoom}