Category Archives: Hoạt động dự án

Là một phần của các hoạt động EFLO, các lớp tập huấn Trường học ngoài vườn (FFS) và Khuyến nông thực hành (PBE) đã được tổ chức từ tháng Bảy. Các tập huấn này đã được tổng kết với 38 học viên tại xã Đa Nhim và 31 học viên tại xã Lát và thị […]

Từ khi bắt đầu dự án đến nay đã được 1 năm 11 tháng, gần một nửa tổng thời gian 4 năm của dự án. Đoàn Sơ kết giữa kỳ đã đến làm việc với dự án để xác nhận tiến độ của các hoạt động đã qua, xác định các vấn đề tồn đọng, […]

Dự án đã tiếp đón đoàn công tác của tổ chức RECOFTC (Trung tâm vì rừng và con người) để thảo luận các khả năng hợp tác tiềm năng. Theo sau đó, Những khuyến nghị và phương thức hợp tác tiềm năng đã được RECOFTC trình bày dưới dạng báo cáo công tác, đề cập […]

Bốn thành viên cơ quan đối ứng của dự án, gồm Giám đốc Vườn quốc gia và 3 cán bộ chủ chốt của Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường đã tham gia tập huấn tại Nhật Bản do Hiệp hội Du lịch sinh thái Nhật Bản (JES) tổ chức. Các […]

Dự án hỗ trợ các chuyến khảo sát do Vườn quốc gia tổ chức, mời 09 công ty lữ hành tại Đà Lạt đến 3 tuyến DLST: Tuyến thác Thiên Thai, tuyến núi Lang Biang và tuyến núi Bidoup.

Dự án đã tổ chức tập huấn cho các ứng viên hướng dẫn DLST về GPS để xác định phương hướng trong rừng và sử dụng máy GPS, tổ chức tập huấn đa dạng sinh học để cung cấp kiến thức về các loài động thực vật dọc các tuyến đường mòn

Dựa trên hình ảnh của các trưng bày tại Trung tâm Du khách, đã thực hiện xây dựng nội thất, phát triển và lắp đặt các  mô hình trưng bày cố định với sự giúp đỡ của các nhà thiết kế và giám sát.

Dự án đã mời một chuyên gia ngắn hạn về CBET để tổ chức tập huấn diễn giải môi trường cho các ứng viên du lịch sinh thái từ cộng đồng và Vườn quốc gia. Chuyên gia cũng đã vạch định ý tưởng cho các mô hình trưng bày ở Trung tâm Du khách và […]

Dự án đã hỗ trợ thiết kế chi tiết cơ sở hạ tầng trong tuyến Thác Thiên Thai (gần Trung tâm Du khách) và tuyến Lang Biang để chuẩn bị cho vận hành thử nghiệm du lịch sinh thái.

Một thành viên nhóm công tác EFLO của dự án đã tham gia lớp tập huấn về “Nông nghiệp và phát triển nông thôn kết hợp thông qua sự tham gia của nông dân địa phương” do JICA Tsukuba tổ chức. Thành viên này đã được giới thiệu về hướng tiếp cận phát triển nông […]