Category Archives: Hoạt động dự án

Hai đại diện của BQL dự án đã tham gia Diễn đàn khu vực lần 2 về Rừng và Con người tại Bangkok, đã có cơ hội giới thiệu và trao đổi thông tin về dự án với các thành viên khác hoạt động trong lâm nghiệp cộng đồng và REDD+. Dự án cũng đã […]

Dự án đã đón đoàn công tác cố vấn của văn phòng JICA-Nhật Bản sang làm việc trong 1 tuần, chủ yếu tập trung công việc của hợp phần CBET. Chuyến công tác này giúp dự án điều chỉnh kế hoạch hoạt động CBET và xây dựng các ý niệm cho dự án phát triển […]

Dự án đã tổ chức chiến dịch thu nhặt rác ở 2 khu vực, tại xã Đa Nhim và tại trạm kiểm lâm Hòn Giao với sự tham gia của cộng đồng người dân 3 thôn mục tiêu và thành viên của dự án, các cán bộ của Vườn quốc gia. Sáng kiến thu nhặt […]

Là một phần trong hợp phần cải thiện sinh kế cho người dân (EFLO), dự án đã tổ chức khoá tập huấn trồng cây cà phê hướng vào mục tiêu nâng cao năng suất cà phê tại xã Lát và thị trấn Lạc Dương với 20 người nông dân tham gia. Khoá tập huấn kéo […]

Để quảng bá cho Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà cũng như giới thiệu về dự án JICA-Bidoup Núi Bà, dự án đã hỗ trợ thiết kế một mẫu brochure phát hành bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt và đến tháng 08/2011 đã hoàn tất in ấn, chuẩn bị được phát hành. Mẫu tờ rơi quảng […]

Cơ quan JICA hiện đang làm việc với Trung tâm giáo dục và đào tạo lâm nghiệp (CFET) thuộc bộ Lâm nghiệp Indonesia. Mục đích của dự án là để hỗ trợ năng lực cho cơ quan CFET thông qua tập huấn về quản lý hợp tác cho các vườn quốc gia. 9 thành viên […]

Dự án đã tổ chức buổi hội thảo để trình bày các hoạt động về du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng (CBET) cho các công ty du lịch lữ hành ở Đà Lạt và có 36 công ty tham gia. Dự án đã trình bày các tiềm năng du lịch sinh thái ở […]

Dự án đã tổ chức hội thảo để trình bày kế hoạch hoạt động của hợp phần CBET với đại diện của cộng đồng thôn mục tiêu, bao gồm cả các thành viên tham gia tập huấn hướng dẫn viên du lịch sinh thái, các thành viên nhóm công tác. Tổng cộng đã có 50 […]

Dự án bắt đầu lớp học trên đồng ruộng cho nông dân dài hạn, lớp học trồng cây cà phê ở xã Đa Nhim với sự tham gia của 30 nông dân từ 3 thôn mục tiêu. Với sự cộng tác của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng, lớp học ngay trên thực tế […]

06 thành viên cốt cán của dự án phụ trách hoạt động CBET đã đến Thảo cầm viên Sài Gòn, vườn quốc gia Núi Chúa và Viện hải dương học Nha Trang. Để chuẩn bị cho công tác trưng bày, triển lãm ở Trung tâm Du khách, đoàn công tác đã quan sát các mô […]