Category Archives: Hoạt động dự án

Hai đại diện của BQL dự án đã tham gia Diễn đàn khu vực lần 2 về Rừng và Con người tại Bangkok, đã có cơ hội giới thiệu và trao đổi thông tin về dự án với các thành viên khác hoạt động trong lâm nghiệp cộng đồng và REDD+. Dự án cũng đã […]

Dự án bắt đầu các khoá tập huấn cho hướng dẫn viên du lịch sinh thái và tiếng Anh với sự tham gia của các thành viên sẽ trực tiếp thực hiện các hoạt động CBET, cụ thể là cán bộ vườn quốc gia – các kiểm lâm viên, thành viên nhóm công tác, thành […]

Dự án đã tổ chức thu nhặt rác ở 2 khu vực, tại xã Đa Nhim và tại núi Lang Biang. Những khu vực này gần với 5 thôn mục tiêu. Những thành viên trực tiếp của dự án cũng như đoàn thanh niên địa phương cùng tham gia với cán bộ của Vườn quốc […]

Để hoàn tất các bản kế hoạch cơ sở hạ tầng trên phương diện xem xét các yếu tố an toàn và không an toàn, dự án đã tổ chức đi khảo sát 3 tuyến đường mòn trong hạng mục CBET bao gồm tuyến Bidoup, tuyến Lang Biang và tuyến Trung tâm Du khách cùng […]

Khảo sát đường cơ bản đã cho thấy cây cà phê là một trong như cây trồng quan trọng nhất trong các thôn mục tiêu. Để chuẩn bị cho các đợt tập huấn về cây cà phê có quy mô lớn, dự án đã tổ chức lớp tập huấn cho tập huấn viên trong 6 […]

Dự án đã tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho các hướng dẫn viên du lịch sinh thái để có thể xử lý các tình huống nguy cấp có thể xảy ra trên đường khi du khách  bất tỉnh hay té ngã, phân biệt bong gân và gãy xương, các trường hợp […]

Vào ngày 01 tháng 04 năm 2011, Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà đã thành lập “Trung tâm Du lịch Sinh thái và Giáo dục Môi trường” và phân công 10 cán bộ về trung tâm công tác.

Dự án đã đón đoàn công tác cố vấn của văn phòng JICA-Nhật Bản sang làm việc trong 1 tuần, chủ yếu tập trung công việc của hợp phần CBET. Chuyến công tác này giúp dự án điều chỉnh kế hoạch hoạt động CBET và xây dựng các ý niệm cho dự án phát triển […]

Dự án đã tổ chức chiến dịch thu nhặt rác ở 2 khu vực, tại xã Đa Nhim và tại trạm kiểm lâm Hòn Giao với sự tham gia của cộng đồng người dân 3 thôn mục tiêu và thành viên của dự án, các cán bộ của Vườn quốc gia. Sáng kiến thu nhặt […]

Là một phần trong hợp phần cải thiện sinh kế cho người dân (EFLO), dự án đã tổ chức khoá tập huấn trồng cây cà phê hướng vào mục tiêu nâng cao năng suất cà phê tại xã Lát và thị trấn Lạc Dương với 20 người nông dân tham gia. Khoá tập huấn kéo […]