Category Archives: Hợp tác quốc tế

Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà được thành lập theo quyết định số 1240/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/11/2004. Một trong chín chương trình hoạt động theo quyết định là hợp tác quốc tế. Mặc dù mới được thành lập nhưng Vườn đã tiếp cận, liên hệ với nhiều Tổ chức Quốc tế […]

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà và Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, từ tháng 03 đến tháng 05/2008 các nhà khoa học và cán bộ CNV của hai đơn vị đã tiến hành các bước điều tra thực địa, thu thập các số liệu phục vụ cho công trình […]

Hội thảo xoay quanh các nghiên cứu về biến đổi khí hậu Châu Á trong thiên niên kỷ vừa qua nhằm dự báo và định hướng các hoạt động trong tương lai.