Category Archives: Bảo tồn

Khu dự trữ sinh quyển Langbiang mà vùng lõi là Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà được đánh giá là trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam. Khu hệ thực vật nơi đây rất đa dạng và phong phú, hiện đã ghi nhận hơn 2.000 loài thực vật có mạch phân bố tại […]

Ban thư ký KDTSQ Langbiang (*) Giới thiệu Khu dự trữ sinh quyển là danh hiệu do Ủy ban Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) thông qua Chương trình Con người và Sinh quyển (MAB) công nhận và trao tặng cho các khu vực có các giá trị sinh thái […]